Quà Lưu Niệm

 Bộ 3 ếch xanh biển Bộ 3 ếch xanh biển
290,000₫
Hết hàng
 Bộ diện Phật màu đồng Bộ diện Phật màu đồng
199,000₫
Hết hàng
 Cặp 2 con cáo màu cam Cặp 2 con cáo màu cam
290,000₫
 Cặp Lợn đứng Cặp Lợn đứng
260,000₫
 Cặp ly chuột Micky Cặp ly chuột Micky
180,000₫
 Cặp ly trái tim hình Micky Cặp ly trái tim hình Micky
260,000₫
 Chèn giấy hình con vật Chèn giấy hình con vật
20,000₫
 Chim bồ câu kem sữa Chim bồ câu kem sữa
95,000₫
 Chim gốm Chim gốm
149,000₫

Chim gốm

149,000₫

 Chim gốm nâu Chim gốm nâu
50,000₫
 Chú hề Chú hề
150,000₫

Chú hề

150,000₫

 Dĩa Mickey Dĩa Mickey
55,000₫

Dĩa Mickey

55,000₫

 Diện Phật Diện Phật
250,000₫

Diện Phật

250,000₫

Hết hàng
 Gà đuôi thẳng Gà đuôi thẳng
60,000₫
 Gà gốm nâu Gà gốm nâu
150,000₫

Gà gốm nâu

150,000₫

 Kẹp giấy hình con gà Kẹp giấy hình con gà
110,000₫
 Ly chuột Micky & Hoạt hình Ly chuột Micky & Hoạt hình
65,000₫