[Rubik Art] Gôm Dust-Free Trắng Lớn - Faber Castell

12,000₫

Mô tả

  • Không chứa hóa chất Phthalates độc hại, được chứng nhận bởi LIPI.
  • Bụi gôm dính cuốn lại với nhau, hạn chế rác.
  • Gôm mềm, không làm hỏng giấy.
  • Thiết kế bo cạnh tạo cảm giác thoải mái khi cầm.
  • Có giấy bọc hạn chế gãy và không làm bẩn tay.
 [Rubik Art] Gôm Dust-Free Trắng Lớn - Faber Castell